Ökologische Sommerakademie – Letnia Akademia Ekologiczna

WOM-Opole   -   IFB-Boppard

2007

1.    - 5. Oktober in Niwki

Eindrücke, gesammelt von Malgorzata Karczewskia

 

  *